Puslapio lankymas

0941666
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
318
430
1524
3644
2369
17355
941666

Numatoma
552


Jūsų IP:172.31.28.20

Paieška

PVA

 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos infrastruktūros, skirtos ugdymo procesui gerinti, modernizavimas

 

 

Projekto vykdytojas: Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 05 d. – 2020 m. lapkričio 30 d.

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-K-723-02-0004

Bendra projekto vertė: 349 211,52 EUR

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija įgyvendina projektą „Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos infrastruktūros, skirtos ugdymo procesui gerinti, modernizavimas“, Nr09.1.3-CPVA-K-723-02-0004, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“

Projekto tikslas – Modernizuoti Kauno Juozo Gruodžio Konservatorijos infrastruktūrą, siekiant padidinti Konservatorijos veiklos efektyvumą ir pagerinti mokymosi kokybę.

Projekto aprašymas:

Kauno Juozo Gruodžio Konservatorija yra ilgametes muzikinio ugdymo tradicijas turinti įstaiga. Deja dėl lėšų stygiaus, Konservatorijos muzikos instrumentai yra nusidėvėję ir pasenę, todėl nėra užtikrinama tinkama ugdymo kokybė. Nors Konservatorijoje dirba kvalifikuoti ir ilgametę pedagoginę ir muzikinę patirtį turintys specialistai, tačiau be tinkamos infrastruktūros išugdyti jaunuosius menininkus, sudaryti jiems profesinio tobulėjimo sąlygas, taip pat pritraukti jaunus gabius moksleivius įgyti bendrąjį ir muzikinį išsilavinimą yra labai sunku. Siekiant išspręsti šią susidrausią problemą ir sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas konservatorijos moksleiviams bei darbuotojams yra būtina įgyvendinti Konservatorijos modernizavimo projektą.

Projekto uždavinys: pagerinti Kauno Juozo Gruodžio Konservatorijos infrastruktūrą, įsigyjant trūkstamą įrangą, reikalingą kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti.

Projekto rezultatai – įsigyti šie muzikos instrumentai:
-          fortepijonai – 3 vnt.  
-          akordeonai - 5 vnt.
-          fleitos - 2 vnt.
-          klarnetas -1 vnt.
-          saksofonai - 4 vnt.
-          voltarnos  - 2 vnt.
-          trombonas - 1 vnt.
-          eufonija – 1 vnt.
-          tūbos -2 vnt.
-          marimba – 1 vnt.